Försäkringskassans handläggare har lämnat ut sekretessbelagda personuppgifter

7 feb, 2016 av     Postad under: Aktuellt
HK, Försäkringskassan, Telefonplan, Stockholm

HK, Försäkringskassan, Telefonplan, Stockholm

Idag gick Försäkringskassan ut med att en medarbetare på FV Väst Försäkringskassans kontor i Göteborg, misstänks aktivt vid upprepade gånger under 2015 och 2016 gjort så kallade slagningar, dvs sökningar, på sekretessbelagda brukar/kundlistor innehållande personuppgifter på assistansberättigade från 40-tal assistansbolag runt om i hela Sverige för att sedan lämna över dessa till ett assistansbolag i Örebrotrakten, enligt artiklar som florerar på de sociala medier just nu. Bra Assistans i Örebro AB är ett av dessa berörda assistansbolag vars kundregister det har gjorts slagningar/sökningar på från den nu misstänkte medarbetare på Försäkringskassan.

Uppgifterna som misstänks ha lämnats ut är personuppgifter innehållande personnummer, kontaktuppgifter samt hur omfattande assistansbeslut är till respektive person, inga uppgifter på diagnoser eller medicinska tillstånd ska ha lämnats ut, enligt misstanke från Försäkringskassan.

Den misstänkta kvinnliga medarbetare på Försäkringskassan stängdes av från sitt arbete varpå hon valde att säga upp sig från sitt arbete, enligt uppgifter i olika artiklar på de sociala medier just nu. Ärendet är polisanmält av Försäkringskassan samt en anmälan till IVO (Inspektion för Vård och Omsorg) mot det berörda assistansbolaget är gjord.

Försäkringskassans personal- och ansvarsnämnd väntas på sitt möte nästa vecka ta ställning om ärendet skall lämnas över till åklagarmyndigheten.
Bra Assistans i Örebro AB vill meddela sina kunder/brukare och medarbetare att vi i det starkaste tar avstånd från handlingar som inträffat enligt ovan och skadar anseendet av hela assistansbranschen samt utsätter personer med rätten till assistansersättning till ev. obehagliga upplevelser samt försäkrar att vi hanterar de sekretessbelagda uppgifterna med största sekretess och omsorg.
Vi beklagar till de brukare som ev. kan ha blivit drabbade av oseriösa samtal från det misstänkta bolaget och meddelar att vi kommer att stödja Försäkringskassans arbete på en förändring så att liknande händelser inte inträffar i framtiden.

Tills sist så ber vi våra kunder/brukare, samt andra drabbade assistansberättigade som behöver vår juridiska expertis, att höra av sig till oss i det fall man vill göra en anmälan till Försäkringskassan och/eller polisen över det inträffade, vilket vi starkt rekommenderar.

 

Edin Hocanin
Verksamhetsansvarig
Maila här
Mobilnr: 073-9726994

Har du några frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss.