Assistansersättningsutredningens betänkande är överlämnat

10 mar, 2014 av     Postad under: Aktuellt

Paragraf HammerDen 3 mars lämnade utredaren Agneta Rönn över assistansersättningsutredningens betänkande till barn- och äldreminister Maria Larsson.

Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9), en kort sammanfattning:

  • Den nuvarande timschablonen görs om till en grundschablon med i huvudsak samma innehåll som i dag. Grundschablonen ska också täcka kostnader vid ordinarie assistents sjukdom; en kostnad som i dag till stor del bärs av kommunerna.
  • Ny tilläggsschablon för assistansanvändare med särskilt stora behov av assistans på nätter och helger. Många av dessa söker i dag förhöjt timbelopp. Tilläggsschablonen kompenserar dem som har höga kostnader på obekväm arbetstid.
  • Lagstadgat krav på skriftligt avtal mellan assistansanvändare och anordnare. Avtalet ska innehålla ett antal punkter av betydelse för assistansens kvalitet, ersättningens användning och brukarens inflytande.
  • En brukare bör inte anställas som arbetsledare för sin egen assistans och ska inte kunna ta emot lön från anordnaren för sådant arbete. Sådan ersättning blir återbetalningspliktig och betraktas inte som ersättning för arbete.
  • Beräkningsmetoden för schablonen ändras för att säkerställa att nivån på ett bättre sätt än tidigare följer löne- och kostnadsutvecklingen.
  • Samverkan mellan myndigheter och organisationer för att stärka uppföljning, tillsyn och förebyggande av olika risker förknippade med assistansersättning. Försäkringskassan får i uppdrag att samordna en sådan samverkan.

Utredningens analyser av timschablonen visar att nuvarande beräkningsmodell har resulterat i att schablonen sedan 2009 blivit högre än vad som kan motiveras av löne- och kostnadsutvecklingen. Därför, anser utredningen, har schablonen blivit omkring 20 kronor för hög per timme.

Utredningen föreslår ett successivt införande vid nya beslut från och med 2015.
(Texten hämtad från KFO’s hemsida)

> Läs utredningen i sin helhet.

> Läs debattartikel om assistansutredningen.

Har du några frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss.